Privacybeleid - Humane Society International - Europe
Donate

Privacybeleid

Frequently Asked Donations Questions

Privacybeleid

Privacybeleid
Humane Society International

Deze verklaring vertelt u wat u kunt verwachten over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie.

1. Wie we zijn en waar deze verklaring over gaat
Humane Society International is een liefdadigheids non-profitorganisatie met een hoofdkantoor op 1255 23rd Street, NW, Suite 450, Washington, DC, VS. Het is de grootste dierenbeschermingsorganisatie ter wereld met gelieerde organisaties in verschillende landen, die een gemeenschappelijke missie delen om te strijden voor een diervriendelijke behandeling van levende wezens over de hele wereld en het bevorderen van respect, begrip en mededogen voor alle dieren door middel van  onderwijs, bewustwording en directe hulpverleningsprogramma’s. Een van de aangesloten organisaties is Humane Society International-Europe, een onderneming zonder winstoogmerk, waarop de wet van 27 juni 1821 van toepassing is. Humane Society International-Europe heeft haar maatschappelijke zetel aan de Kunstlaan 50, 1000 Brussel, België en is geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder nummer 0562.718.279. Voor de doeleinden van dit beleid verwijzen de termen “(” HSI “,” “wij“, “onze“, “ons“) gezamenlijk naar Humane Society International en Humane Society International-Europe.

Deze privacyverklaring betreft de URL’s http://www.hsi.org en http://www.hsi-europe.org  (de website) en bepaalde berichten die door HSI worden verzonden. HSI is de “gegevensbeheerder” van de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de website in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die van toepassing is in de Europese Unie en ook de Belgische Wet van 3 december 2017 Portant création de l’Autorité de protection des données , die de AVG aanvult en de toepassing ervan in België uitbreidt. ‘Persoonlijke gegevens’ worden in de AVG gedefinieerd als elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

HSI hecht belang aan uw recht op privacy en op het privé en veilig houden van uw persoonlijke informatie. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enie identificerende informatie over uzelf te verstrekken. Omdat onze website ook gebieden bevat waarin bezoekers persoonlijk identificeerbare informatie kunnen verstrekken, bijvoorbeeld omdat zij op de hoogte willen worden gehouden van onze activiteiten, en omdat we het gebruik van de website monitoren, hebben we deze privacyverklaring ontwikkeld om u op de hoogte te houden van ons beleid en onze activiteiten met betrekking tot de informatie die wij over u verzamelen.

Deze verklaring bevat informatie over:

 • Waarom wij persoonlijke informatie over u verzamelen
 • Welke persoonlijke informatie we van u verzamelen en hoe wij die informatie verzamelen
 • Hoe wij de persoonlijke informatie over u gebruiken
 • Hoelang we uw persoonlijke gegevens bewaren
 • Hoe wij informatie delen met derden en waar we de persoonlijke informatie over u opslaan
 • Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen
 • Uw rechten
 • Hoe u een klacht kunt indienen of contact met ons kunt opnemen

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u begrijpt wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring in het algemeen of een deel daarvan, dan kunt u helaas geen gebruik maken van  onze diensten.

Deze verklaring wordt voortdurend actueel gehouden. HSI behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. Kijk regelmatig terug om updates of wijzigingen in dit beleid te bekijken.

2. Waarom wij persoonlijke informatie over u verzamelen

We bewaren en verwerken persoonlijke gegevens van supporters en websitebezoekers om verschillende redenen:

 • Om bij te houden welke donaties en acties door onze supporters zijn gedaan en welke  communicatie we met hen hebben gehad;
 • Om onze supporters informatie te kunnen sturen over onze activiteiten, nieuwsberichten, actie-alerts en fondsenwervingsboodschappen waar we hun toestemming voor hebben gekregen of die anderszins zijn toegestaan;
 • Om te kunnen voldoen aan contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met supporters, bijvoorbeeld online-donaties en aankopen;
 • Om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen;
 • Om onze organisatie te kunnen beheren; en
 • Om ervoor te kunnen zorgen dat we geen informatie sturen naar supporters of leden van het publiek die ons hebben laten weten  dat ze niet gecontacteerd willen worden.

3. Welke persoonlijke informatie we van u verzamelen en hoe wij de informatie verzamelen

Informatie die u vrijwillig verstrekt

HSI verzamelt en bewaart bepaalde persoonlijke informatie over u wanneer u een e-mail verzendt of één van onze formulieren invult. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u informatie aanvraagt bij ons, een donatie maakt, zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of een webpagina, een elektronische kaart, of een nieuwsbrief doorstuurt of uw stem uitbrengt middels onze “email” functie. Afhangende van wat u besluit aan ons door te geven, kan dat soort informatie uw naam, telefoonnummer, postadres, e-mail adres, campagne interesses en -voorkeuren bevatten. Het kan ook de namen en e-mail adressen bevatten van diegene aan wie u elektronische HSI content doorstuurt en andere informatie die in de formulieren wordt opgeslagen. Er kan aan u worden gevraagd om creditcard informatie te verstrekken om een donatie te maken aan HSI, om bepaalde informatie of materiaal van HSI aan te schaffen, of om toegang te krijgen tot diverse HSI publicaties. Om uw betaling te kunnen verwerken, maken wij het ontvangen van uw creditcard gegevens mogelijk (dit bevat ook het creditcard of bankpas nummer, de naam van de bezitter van de kaart en de CVV). Deze worden echter direct aan onze geautoriseerde betalingsprovider doorgegeven en worden niet opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor ons.

Anderee informatie

HSI.org/hsi-europe.org verzamelt ook bepaalde gebruiksstatistieken van de website om beter te kunnen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie bevat uw IP-adres en URLs die u heeft bezocht vóór onze website. HSI.org / hsi-europe.org slaat de volgende gegevens op: IP adressen, URL’s, apparaat informatie zoals identifier, naam en type besturingssysteem, mobiel netwerk en web informatie zoals browser type en de bezochte pagina’s op de HSI website. Deze gegevens worden vervolgens samengevoegd voor de systeem-administratie en om het gebruik van onze site te monitoren. We gebruiken de samengevoegde informatie om bezoekersaantallen, de gemiddelde doorgebrachte tijd, het aantal bezochte pagina’s en diverse andere site-statistieken op onze site te meten. Dit monitoren helpt ons om een meer gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke online ervaring te kunnen bieden aan bezoekers van HSI.org/hsi-europe.org en om de kwaliteit van onze content te kunnen verbeteren.

HSI gebruikt cookies om de resultaten van uw zoekopdrachten weer te geven wanneer u de zoekfunctie van de website gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat wordt verzonden door een website en geaccepteerd door de browser van de gebruiker en vervolgens op zijn hard drive geplaatst. HSI vergelijkt nooit informatie die wordt verzameld door middel van cookies met persoonlijke informatie die u vrijwillig aan HSI verstrekt heeft. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, schakel ze dan uit door de instellingen van uw browser aan te passen zodat cookies van de website niet meer op uw computer kunnen worden geplaatst. U kunt meer informatie over cookies en hoe er mee om te gaan lezen op http://www.allaboutcookies.org/.

HSI gebruikt cookies voor remarketing doeleinden met Google Adwords en Google Analytics om bezoekers, die eerder onze website hebben bezocht, content-specifieke advertenties te tonen wanneer zij andere websites bezoeken die het Google Display Network hebben geïmplementeerd. HSI gebruikt tevens Google Analytics Demographics en Interest Reporting. De rapporten geven website trends weer zonder individuele bezoekers te identificeren. U kunt zich afmelden voor Google Analytics zonder uw bezoekerservaring op onze site te beïnvloeden – voor verdere informatie over hoe u er voor kunt zorgen dat u niet meer getraceerd kunt worden door Google Analytics op alle websites die u bezoekt, ga dan naar deze Google pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

HSI en andere externe aanbieders, inclusief Google, gebruiken first-party en third-party cookies voor re-targetting. Dit gebeurt wanneer u een HSI advertentie tegenkomt op andere websites, die gebaseerd is op eerdere bezoeken aan onze website.

U kunt zich wanneer u maar wenst afmelden voor het gebruik van cookies door Google door de advertentie-instellingen van Google te bezoeken. U kunt zich anders ook afmelden voor het gebruik van cookies door een externe aanbieder door de afmeld-pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

4. Hoe informatie over u wordt gebruikt

De wet voor gegevensbescherming noemt diverse redenen waarom organisaties uw persoonlijke gegevens zouden verzamelen en verwerken (gebaseerd op de wet). In het algemeen verwerken wij gegevens die nodig zijn voor ons legitieme belang. Wij verwerken gegevens voor ons legitiem belang op manieren die redelijkerwijs kunnen worden verwacht en die op geen enkele wezenlijke manier uw rechten, vrijheid of belangen beïnvloeden. We doen dit bijvoorbeeld door gericht marketingmateriaal te versturen om onze supporters op de hoogte te houden van HSI projecten, activiteiten, nieuws en action alerts. We doen dit alleen wanneer wij geloven dat deze informatie interessant voor u is.

In omstandigheden waarbij dit wettelijk verplicht is, zullen we uw toestemming vragen om persoonlijke gegevens te mogen verwerken. We zullen uw toestemming hierbij nadrukkelijk vragen wanneer we de gegevens verzamelen. Het kan ook voorkomen dat we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verzamelen en te verwerken. We kunnen de gegevens ook gebruiken om ons serviceniveau te verhogen. Wanneer we dit doen, doen we dit om informatie te vergaren over onze werkwijze en hoe we die kunnen verbeteren omdat zowel wij als de degene waar we mee te maken hebben, er baat bij hebben.

We zullen de informatie die u op vrijwillige basis aan ons hebt verstrekt gebruiken om: contact met u op te nemen over dierenbescherming-gerelateerde zaken waarvan wij denken dat u ze interessant vindt, u op de hoogte te houden over acties van HSI, u uit te nodigen om onze acties te steunen, u in te schrijven voor onze nieuws of actie-alerts, contact met u op te nemen via e-mail of per post, en om de algemene voorwaarden van onze website te handhaven.

Als we dit doen, is onze enige intentie onze familie van geïnformeerde dierenvoorvechters en organisatorische supporters te vergroten.

Iedere ontvanger van onze elektronische berichten kan zich snel en gemakkelijk afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door simpelweg de instructies te volgen in iedere elektronisch bericht dat we versturen.

5. Hoelang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We zullen uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor de desbetreffende activiteit bewaren. We zullen bijvoorbeeld donaties die als schenking worden beschouwd registreren voor de volgens de belasting wettelijk vastgelegde periode (bijvoorbeeld zeven (7) jaar in het geval van HMRC).

Hoewel we uw persoonlijke gegevens voor zo lang als nodig bewaren, zullen we persoonlijke gegevens die we voor directe marketing doeleinden hebben verkregen, vernietigen als u binnen een periode van vierentwintig (24) maanden geen contact met ons op heeft genomen of aan ons heeft gedoneerd.

6. Hoe wij de persoonlijke informatie over u gebruiken

Wij verkopen, verhuren of leasen uw persoonlijke informatie niet aan anderen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid. We delen uw informatie slechts met bepaalde ontvangers. De categorieën van ontvangers zijn de volgende:

 • We kunnen zo nu en dan, met uw toestemming, uw contact gegevens, inclusief e-mails, maar exclusief credit card informatie (die nooit vrijgegeven zal worden) beschikbaar maken voor HSI partner organisaties of voor sponsors of licentiehouders die speciale programma’s of services bieden waarvan wij denken dat u ze interessant of nuttig zou kunnen vinden. Als de door u vrijwillig verstrekte persoonlijke informatie op een andere manier gebruikt zal worden dan hierboven beschreven, dan zal dat nadrukkelijk vermeld worden. Als u uw gegevens wilt updaten of verwijderen, of u toestemming in wilt trekken voor het delen ervan met partner organisaties, email ons dan op info-nl@hsieurope.org.
 • Aan adverteerders en adverteernetwerken, inclusief Google, die de gegevens nodig hebben om relevante reclame voor u en anderen te selecteren en presenteren. We gebruiken cloud-based providers die in de EU actief zijn en zich aan de passende gegevensbescherming afspraken houden en veiligheidscontroles op orde hebben in overeenstemming met de GDPR vereisten.
 • Externe service providers die ons hebben verzekerd dat zij persoonlijke gegevens verwerken volgens de passende gegevensbescherming afspraken en veiligheidscontroles op orde hebben in overeenstemming met de GDPR vereisten. Deze externe service providers zijn:
  • Cloud opslag providers, inclusief Saturn die in de Verenigde Staten gevestigd zijn, die uw gegevens in de Verenigde Staten opslaan om de persoonlijke gegevens die u verstrekt op te slaan en voor rampenherstel services;
  • Onze geautoriseerde betalingsproviders, waaronder Sagepay, Paypal, Strip en Paysafe, om betalingen van u te ontvangen.
  • IT Services providers, waaronder Telebank, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, ROI Solutions Company gevestigd in de Verenigde Staten, die uw gegevens in de Verenigde Staten opslaan en Engaging Networks, gevestigd in de Verenigde Staten die uw gegevens opslaan in Canada, die we gebruiken om onze klantenrelatie management informatie op te slaan, etc.; en
  • Analytics services providers, inclusief Tableau en Google, beiden gevestigd in de Verenigde Staten, die ons helpen met de verbetering en optimalisatie van de Website.

We zullen uw informatie delen met wetshandhandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere organisaties als wij daar wettelijk toe verplicht worden, of als wij in goed vertrouwen geloven dat dit redelijkerwijs nodig is om:

 • aan een wettelijke verplichting, proces of verzoek te voldoen;
 • onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten na te leven, inclusief het onderzoek naar de potentiele overtreding ervan;
 • het opsporen, voorkomen of op welke ander manier dan ook aan de orde stellen van veiligheid, fraude of technische problemen; of
 • de rechten, het eigendom of onze veiligheid en die van onze gebruikers, een derde partij of het publiek te beschermen als dat wettelijk vereist of toegestaan wordt (het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en instanties met als doel fraudebescherming en kredietrisicovermindering).

We zullen uw informatie ook aan derden vrijgeven

 • in het geval dat wij een deel van ons bedrijf of onze activa verkopen. We zullen in dat geval uw informatie vrijgeven aan de beoogde koper van de betreffende delen van ons bedrijf of de activa; of
 • als wij of praktisch al onze activa worden gekocht door een derde, waarbij de informatie die wij in ons bezit hebben over onze gebruiken automatisch één van de overgedragen activa wordt.

7. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen voor alle online transacties worden verzonden naar en opgeslagen in Brussel en Florence. Gegevens kunnen ook worden verplaatst naar onze globale gegevensopslagcentra in Canada en in de Verenigde Staten. De gegevens kunnen worden verwerkt door HSI-personeel of door één van onze dienstverleners/verkopers die buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) actief zijn. Door uw persoonlijke gegevens te overleggen, gaat u akkoord met deze overplaatsing, opslag en verwerking buiten de EER.

Anders

Zo nu en dan kan HSI naar ander websites linken die niet verbonden zijn aan HSI. HSI probeert alleen naar die websites te linken die ook de privacy van bezoekers en de doelen van HSI respecteren. Desalniettemin kan HSI niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content of het beleid van websites van derden. U wordt vriendelijk verzocht de externe organisaties of bedrijven te raadplegen voor hun specifieke privacybeleid. Mocht u niet-werkende links tegenkomen of u zich zorgen maken over de sites waar HSI momenteel naartoe linkt, laat het HSI dan weten door contact met ons op te nemen via info-nl@hsieurope.org Kunstlaan 50, 1000 Brussel, BELGIE. Voor meer informatie over het linken naar websites van HSI, kunt u “Linking to HSI.org” lezen op onze website.

8. Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

Beveiliging

HSI gebruikt algemeen geaccepteerde, industriestandaard beveiligingssystemen, software en versleuteling-technologieën  — Secure Sockets Layer (SSL) – voor de veilige verplaatsing van persoonlijke en financiële gegevens en om ongeautoriseerde toegang tot HSI servers, apparatuur, en andere componenten van onze online aanwezigheid te voorkomen.

Helaas is de verzending van informatie over het internet of via email niet helemaal veilig. Hoewel we onze best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die door de website of via email wordt verzonden niet garanderen; iedere verzending is op eigen risico. Vanaf het moment dat we uw informatie hebben ontvangen, zullen we de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerd gebruik er van, wijzigingen er aan, of toegang er toe.

9. Uw rechten

Intrekking van Toestemming

Als u toestemming aan ons heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, kunt u uw toestemming altijd weer intrekken door ons te e-mailen op ……… U kunt u ook op welk moment dan ook uitschrijven in iedere editie van onze nieuwsbrief.

Bezwaar tegen Marketing

U heeft het recht om, wanneer u maar wilt, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens om u actie-alerts over petities te versturen, inclusief het opbouwen van profielen voor deze doeleinden en we zullen stoppen met de gegevensverwerking voor dat doel.

Als u zich in de Europese Unie bevindt of in uw relatie tot HSI verbonden bent aan Humane Society International–Europe of Humane Society International (UK), afhangende van de informatie die we over u bewaren en de reden voor het bewaren er van, heeft u bepaalde rechten die hieronder uiteen worden gezet. Het kan zijn dat u aanvullende rechten heeft wat betreft de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U kunt hieronder een uiteenzetting van die rechten vinden en hoe u die rechten kunt uitoefenen, Wees u zich er wel van bewust dat we u vragen uw identiteit te verifiëren door middel van het toesturen van een kopie van uw paspoort of rijbewijs voordat we gehoor geven aan welke aanvraag dan ook om uw rechten uit te oefenen.

 • Toegang: U heeft het recht om te weten of we uw persoonlijke gegevens verwerken, en wanneer we dit doen, om toegang te hebben tot de gegevens die we over u bewaren en om bepaalde informatie te krijgen over hoe we de gegevens gebruiken en met wie we ze delen.
 • Overdraagbaarheid: U heeft het recht om een uittreksel van de persoonlijke gegevens te ontvangen als we ze verwerken op de basis van ons contract met u of met uw toestemming in een gestructureerde, veelgebruikt format dat leesbaar is voor een apparaat. U heeft tevens het recht om te vragen dat die persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een andere partij. Als u wilt dat wij de gegevens doorgeven aan een andere partij, zorg er dan alstublieft voor dat u de partij specificeert en wees u zich er van bewust dat wij dit alleen kunnen doen waar het technisch haalbaar is.
 • Correctie: U heeft het recht om te vereisen dat wij welke informatie dan ook over u die inaccuraat is, corrigeren en er voor te zorgen dat incomplete gegevens worden aangevuld.
 • Verwijdering: U mag ons vragen de persoonlijke gegevens die we van u in ons bezit hebben te verwijderen in de volgende omstandigheden: wanneer u vindt dat het niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren, we verwerken de gegevens met uw toestemming en u wenst uw toestemming in te trekken, we verwerken uw gegevens op basis van ons legitiem belang en u maakt bezwaar tegen dergelijke verwerking, u wilt niet langer dat wij uw gegevens gebruiken om u marketing te sturen of u gelooft dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken. Geef ons alstublieft zoveel mogelijk details in uw beredenering voor uw aanvraag om te bepalen of u geldige redenen voor verwijdering heeft.
 • Verwerkingsbeperking tot Slechts Opslag: U heeft het recht om te vereisen dat wij stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben anders dan voor opslag redenen alleen in de volgende omstandigheden: u denkt dat de persoonlijke gegevens niet kloppen vanwege de tijd die het ons kost om te verifiëren of de gegevens accuraat zijn, wij willen de persoonlijke gegevens verwijderen omdat de verwerking er van tegen de wet is, maar u wilt dat wij simpelweg het gebruik er van beperken; we hebben de persoonlijke gegevens niet meer nodig voor het verwerken er van, maar u vereist dat wij de gegevens bewaren voor het establishment, de uitoefening of verdediging van rechtsverordeningen; of u heeft bezwaar gemaakt tegen het verwerken van uw gegevens op basis van ons legitiem belang en u wilt dat wij stoppen met het verwerken van de persoonlijke gegevens terwijl we bepalen of er een hoger belang is waarvoor wij dergelijke persoonlijke gegevens zouden moeten bewaren.
 • Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens over u en we zullen uw aanvraag in overweging nemen. Geef ons alstublieft een gedetailleerde beredenering zo dat we kunnen bepalen of er een overtuigend hoger belang aanwezig is waarvoor wij het verwerken van zulke gegevens  moeten voortzetten of dat we ze moeten blijven verwerken in verband met rechtsverordeningen.

9. Hoe u een klacht kunt indienen of contact met ons kunt opnemen

Klachten

In het geval u een klacht wilt indienen over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan alstublieft direct contact met ons op via info-nl@hsieurope.org en we zullen er naar streven uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen. Als u een persoon bent die onze services in de EU gebruikt of te maken heeft met onze EU instantie, schaadt dat uw recht niet om een claim in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het EU land waar u in woon of werkt als u vindt dat wij gegevensbeschermingsrechten hebben overtreden.

Contact opnemen met HSI

Als u contact wilt opnemen met HSI over het corrigeren van informatie die we hebben verzameld, of als u vragen heeft over dit privacybeleid, stuur dan alstublieft een email naar  info-nl@hsieurope.org of schrijf ons op Office of the General Counsel, HSI, 1255 23rd Street, NW, Suite 450, Washington, DC 20037 USA of, als u zich in Europa bevindt op info-nl@hsieurope.org, Kunstlaan 50, 1000 Brussel, BELGIE.